Wederom een Superschool

Het blad Elsevier houdt jaarlijks een onderzoek onder de bijna 2.500 middelbare scholen in Nederland. Het blad vergelijkt in dit onderzoek de schoolgegevens van de onderwijsinspectie. Elzendaalcollege Gennep mag zich voor het derde jaar op rij ‘Superschool’ noemen.

De afdelingen kader en vmbo-gt (mavo) van Elzendaalcollege Gennep vallen volgens het onderzoek in de categorie “superschool”. Ook de andere afdelingen van deze locatie en alle afdelingen van Elzendaalcollege Boxmeer (mavo, havo en vwo) scoren in het onderzoek wederom hoog.
Het onderzoek vergelijkt scholen landelijk op basis van een viertal indicatoren. De eerste indicatie is de positie van de leerling in leerjaar 3. Hieruit blijkt dat een hoog aantal leerlingen in leerjaar 3 op een hoger niveau les krijgt dan het advies van de basisschool aangaf. De overige indicatoren zijn het beperkt aantal zittenblijvers in de onder- en bovenbouw en het gemiddelde examencijfer.