>    >    >    

Ouderklankbordgroep

Een aantal keren per jaar komt er een groep betrokken ouders bij elkaar om te praten over allerlei schoolzaken, worden eventuele aandachtspunten besproken en ideeën met school uitgewisseld. Ook worden er themabijeenkomsten voor alle ouders georganiseerd over bijvoorbeeld het gebruik van social media, opvoeding en huiswerkbegeleiding.