17 januari Informatieavond ouders groep 7/8

Op donderdag 17 januari zijn ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 van harte welkom op onze informatieavond. 

• Bedoeld voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8
• 19.30-21.00 uur (inloop 19.00 uur)

Inhoud avond:
1. Kort algemeen gedeelte (20 minuten) in de aula waarin verteld wordt over de overgang basisschool naar voortgezet onderwijs, ervaringen van een ouder met een kind op het Elzendaalcollege en informatie over een bijzonder project: passies & dromen.
2. Ouders/verzorgers gaan daarna in groepen naar een lokaal en krijgen daar de informatie over mavo/havo/vwo of over basis en kader op het Elzendaalcollege. Ouders bepalen zelf over welk type onderwijs ze de informatie willen krijgen.

Locatie: Stiemensweg 40 Gennep.