>    >    >    

PBS tips voor thuis

Wat is PBS?

We werken als school met het PBSprincipe; wat staat voor Positive Behavior Support. Dit is een schoolbrede aanpak die uitgaat van positieve communicatie en complimenten geven op gewenst
gedrag. Docenten en leerlingen gaan hierbij uit van drie kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en relatie. Deze kernwaarden zijn op meerdere plekken in de school terug te vinden in de vorm van logo’s. Zo creëren we een veilig en positief schoolklimaat waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Flyer PBS tips voor thuis

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep