Papillon project gestart

Het Papillon project biedt leerlingen de gelegenheid om samen te werken met leerlingen met eenzelfde niveau en eenzelfde brede belangstelling. Het lesaanbod is divers: Russisch, Frans, filosofie, creatief schrijven, wiskunde, biologie, scheikunde, geschiedenis, cultureel erfgoed ed. De lessen worden wekelijks in groepjes van 12 tot 15 leerlingen door docenten van VKPS op het Elzendaalcollege in Boxmeer gegeven. De leerlingen zijn enthousiast van start gegaan. We hopen hen de komende weken te kunnen prikkelen en hen te stimuleren in hun ontwikkeling.