Hoge sport-/cultuurkosten?

Wilt u dat uw kind sport of aan muziek of toneel doet, maar kunt u dit niet betalen? Als u een laag inkomen heeft, kunt u ondersteuning krijgen van de jeugdfondsen. Via www.gennep.nl/laaginkomen kunt u nakijken of u in aanmerking komt.

Komt u er niet uit?  Neem dan gerust contact op met het Jeugdfonds sport, het Jeugdfonds cultuur of de Stichting Leergeld. Of bel met Team Toegang van de gemeente Gennep via telefoonnummer 0485-494141.

Heeft u een laag inkomen en kijkt u op tegen de schoolbijdrage? Of moet u de kosten voor de computer of de verplichte leermiddelen nog betalen? U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld de Stuwwal. Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl/destuwwal.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep