Uitslag ouderverkiezingen MR

Ouders en leerlingen zijn heel belangrijk voor het Elzendaalcollege. Immers, zonder ouders geen kinderen en zonder kinderen geen Elzendaalcollege. Het EC is ook voor u als ouder belangrijk. In de jaren dat uw kind op deze school verblijft, wordt de basis gelegd voor zijn of haar toekomst.

Van 25 juni 12.00 uur tot en met 2 juli 12.00 uur zijn er verkiezingen gehouden voor één plaats in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad namens de ouders van leerlingen uit Boxmeer. Elk huis(e-mail-)adres heeft een uitnodiging om een stem uit te brengen gekregen. De uitslag van deze verkiezingen is als volgt.

Aantal uitgebrachte stemmen                       353
Totaal aantal stemgerechtigden                  1345
Percentage Elzendaalcollege Boxmeer     26,25 %

Met een meerderheid van stemmen neemt Judith Gordon uit Oeffelt als eerste kandidaat zitting in de medezeggenschapsraad van het Elzendaalcollege.