>    >    >    

Verlof aanvragen

Verlof (ook voor een bezoek aan de orthodontist) kunt u aanvragen via een e-mail naar de
betreffende coördinator, zie onderstaand overzicht.
Langdurig verlof (luxeverzuim/vakantie) van méér dan 1 dag vraagt u minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk (e-mail) aan bij de coördinator. Deze legt dit verzoek voor aan de conrector.

Verder willen wij u er op wijzen dat afspraken voor orthodontist, tandarts en huisarts geen geldige redenen zijn voor het missen van een PTA-toets. Mocht er een andere reden zijn dat uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn bij een PTA-toets, dan bent u of uw zoon/dochter verplicht hierover tijdig contact op te nemen met de coördinator.

Overzicht coördinatoren

1 mavo Mevr. M. de Vocht maartje.de.vocht@elzendaalcollege.nl
1 mavo/havo Mevr. M. de Vocht maartje.de.vocht@elzendaalcollege.nl
1 havo/vwo Mevr. S. Derks sandra.derks@elzendaalcollege.nl
2 mavo Mevr. M. de Vocht maartje.de.vocht@elzendaalcollege.nl
2 havo/vwo Mevr. M. Dekker monique.dekker@elzendaalcollege.nl
3 mavo Dhr. P. Rutten paul.rutten@elzendaalcollege.nl
3 havo/vwo Dhr. C. Stax charles.stax@elzendaalcollege.nl
4 mavo Dhr. P. Rutten paul.rutten@elzendaalcollege.nl
4 havo Dhr. L. van der Vliet louk.van.der.Vliet@elzendaalcollege.nl
4 vwo Dhr. W. van Alphen wouter.van.alphen@elzendaalcollege.nl
5 havo Mevr. L. den Brok lonneke.den.brok@elzendaalcollege.nl
5 vwo Dhr. W. van Alphen wouter.van.alphen@elzendaalcollege.nl
6 vwo Dhr. A. Roosenboom antoine.roosenboom@elzendaalcollege.nl