3 mavo/havo Jongeren & Politiek

De leerlingen hebben zich deze keer over een verkeerssituatie binnen de gemeente Gennep gebogen. Diverse invalshoeken zijn hierbij belicht, zoals het gebruik van de openbare ruimte, infrastructuur, (financiële) haalbaarheid en veiligheid.
Tijdens de projectweek werden de leerlingen begeleid door lokale politici. Op vrijdag hebben de leerlingen hun plannen op school gepresenteerd aan dhr. Geurts, gedeputeerde van de provincie Limburg.

Bekijk het fotoboek. Bekijk ook de reportage van Gennep News.