Wederom bij beste scholen van Nederland

De afdelingen kader en vmbo-gt (mavo) van Elzendaalcollege Gennep vallen volgens het onderzoek in de categorie “superschool”. Ook de andere afdelingen van deze locatie en alle afdelingen van Elzendaalcollege Boxmeer (mavo, havo en vwo) scoren in het onderzoek wederom ruim boven het landelijk gemiddelde.

Het onderzoek vergelijkt scholen landelijk op basis van een viertal indicatoren. De eerste indicatie is de positie van de leerling in leerjaar 3. Hieruit blijkt dat een hoog aantal leerlingen in leerjaar 3 op een hoger niveau les krijgt dan het advies van de basisschool aangaf. De overige indicatoren zijn het beperkt aantal zittenblijvers in de onder- en bovenbouw en het gemiddelde examencijfer.