Informatieavond voor ouders van groep 7/8

De informatieavond van het Elzendaalcollege in Gennep vindt plaats op donderdag 17 januari van 19:30 tot 21:00 uur (Stiemensweg 40, Gennep). De school geeft informatie over onder andere de onderwijssoorten basisberoeps, kaderberoeps, mavo, en leerjaar 1, 2 en 3 van havo/vwo, persoonlijke ontwikkeling, extra Engelstalig onderwijs (Anglia), Design & Innovation en Passies & Dromen.

Proeflessen en open huis

Naast deze informatieavonden voor ouders, organiseert het Elzendaalcollege in januari en februari ook nog enkele proeflessen voor groep 8-leerlingen. Voor een uitgebreide kennismaking is iedereen welkom tijdens het open huis op woensdag 31 januari tussen 16:30 en 20:30 uur.

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep