Thuisgebruik van Kurzweil

Met de nieuwe wet Passend Onderwijs zal voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals bij dyslexie, duidelijke afspraken moeten worden gemaakt tussen ouder(s), kind en school.
Begeleiding in de klas en het gebruik van ICT-hulpmiddelen wordt hierin geregeld, ook binnen het regionaal samenwerkingsverbandVo van onze school.
ICT-hulpmiddelen openen vaak de weg naar succes voor leerlingen met dyslexie: ze krijgen daarmee een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien. Hun plezier in leren neemt toe, ze kunnen het leren beter volhouden en de lees-en leerprestaties verbeteren.
Het Elzendaalcollege biedt de leerling, met een dyslexieverklaring, de mogelijkheid om ook thuis te werken met Kurzweil.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter of bij de Kurzweilcoördinator van de locatie. Voor locatie Gennep is dit dhr. N. Simons. U kunt hem bereiken via 0485-511813. 

Voor meer informatie over Kurzweil zie https://www.lexima.nl

Zie ook het document snelstart Kurzweil 3000 versie 15 Windows.
 

 

activiteiten
Elzendaalcollege Gennep
Elzendaalcollege Gennep