>    >    >    

Roosterzaken

Rooster

Je kunt je persoonlijke rooster vinden in je persoonlijke Magister-agenda.

Cupweb

Op cupweb kunnen leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hun flex-uren inplannen.

Lichtkrant

Op de lichtkrant zijn de dagelijkse roosterwijzgingen te zien (werkt alleen met Internet Explorer).

Docentafkortingen

In deze lijst zie je welke afkorting bij welke docent hoort. 

Toetsrooster

Bekijk hieronder het toetsrooster voor toetsweek 2 

Toetsrooster klas 1-2-3

Toetsrooster klas 4-5-6