>    >    >    

Roosterzaken

Rooster

Je kunt je persoonlijke rooster vinden in je persoonlijke Magister-agenda.

Cupweb

Op cupweb kunnen leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hun flex-uren inplannen.

Lichtkrant

Op de lichtkrant zijn de dagelijkse roosterwijzgingen te zien (werkt alleen met Internet Explorer).

Docentafkortingen

In deze lijst zie je welke afkorting bij welke docent hoort. 

Toetsrooster

Zie hieronder de roosters voor toetsweek 3.

Toetsrooster klas 1-2-3 TW3

Toetsrooster klas 4M-5H-6V TW3

Toetsrooster klas 4HV-5V TW3