>    >    >    

Roosterzaken

Basisroosters klassen en docenten

Op infoweb zijn de basisroosters van klassen, docenten en lokalen te vinden. Kies het juiste weeknummer. Let op: dagroosterwijzigingen staan hier niet op. Raadpleeg daarvoor altijd Magister en/of de lichtkrant.

Cupweb

Op cupweb kunnen leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hun flex-uren inplannen.

Lichtkrant

Op de lichtkrant zijn de dagelijkse roosterwijzgingen te zien (werkt alleen met Internet Explorer).

Docentafkortingen

In deze lijst zie je welke afkorting bij welke docent hoort. 

Toetsrooster

Bekijk hieronder het toetsrooster voor toetsweek 1 (november 2017)

Toetsrooster klas 1-2-3

Toetsrooster klas 4-5-6