Vertrouwenspersonen

Het Elzendaalcollege wil graag een school zijn waarin leerlingen zich thuis voelen en waar men elkaar respecteert.

Mocht er toch sprake zijn van ongewenst gedrag dan kunnen leerlingen, medewerkers en ouders van leerlingen zich o.a. wenden tot de interne vertrouwensgroep of de externe vertrouwenspersoon.
Intern wil zeggen een persoon binnen de school. Extern wil zeggen iemand van buiten de school.

Ongewenst gedrag, wat is dat?

Het kan gaan om seksueel getinte opmerkingen, ongewenste handtastelijkheden en zelfs aanranding.
Maar het kan ook gaan om pesten, bespotten, dreigementen, agressie, schelden, buitengesloten worden, discriminatie en racisme, bijv. rondom homoseksualiteit of huidskleur.
Het uitgangspunt is dat diegene die het overkomt, bepaalt wat ongewenst is.

Wat heb je nu aan de interne vertrouwensgroep of de externe vertrouwenspersoon?

Zowel de interne vertrouwensgroep als de externe vertrouwenspersoon zijn er voor advies, ondersteuning en begeleiding. Wie een beroep op één van beiden doet, kan er op rekenen dat niets van het besprokene wordt doorverteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerling of medewerker.

Contactpersonen

De interne vertrouwensgroep bestaat uit twee leerlingbegeleiders van Elzendaalcollege Boxmeer, Jacqueline Verhagen en Lizzy van de Kamp. Zij zijn docent en leerlingbegeleider op het Elzendaalcollege. Zij zijn dagelijks te bereiken op school. Ook kun je via de mentor of coördinator contact met hen opnemen. Zonodig leggen zij contact met de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is mevr. Truus Palmen. Je kunt haar bereiken door te bellen
(eventueel inspreken ) op 06-29233401 of te mailen via tpalmen@hetnet.nl. Zij streeft ernaar binnen twee werkdagen contact met je op te nemen. Naast het bieden van steun kan de externe vertrouwenspersoon de klacht analyseren en je adviseren over de mogelijkheden. Mocht het zo zijn dat je een officiële klacht in wil dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie dan kan de externe vertrouwenspersoon je hierbij helpen door samen met jou de klacht te formuleren en helpen in te dienen bij de klachtencommissie.