>    

Vacatures Elzendaalcollege

Het Elzendaalcollege biedt elke leerling een optimale kans om het diploma te behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past. Onze school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in Gennep. In Boxmeer biedt het Elzendaalcollege leerlingen vmbo theoretisch/gemengde leerweg, havo, atheneum en gymnasium aan. In Gennep bieden we de onderwijsvormen vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch/gemengde leerweg en havo/vwo juniorcollege (leerjaar 1 t/m 3) aan. Op beide locaties halen we, met een scherpe blik op de toekomst, het maximale uit een leerling. Dit doen we in een veilige, vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Onderwijsassistent interne rebound 0,8 fte

Voor onze locatie in Gennep zijn wij per direct op zoek naar een onderwijsassistent interne rebound voor 0,8 fte.

De interne reboundvoorziening is een tijdelijke opvang binnen de school voor leerlingen met sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen en daardoor dreigen vast te lopen. Bij deze leerlingen is er vaak sprake van zowel internaliserend als externaliserend probleemgedrag. Aan deze leerlingen wordt een kort opvangtraject aangeboden van maximaal 6 weken met eventueel verlenging, in nauwe samenwerking met de zorgcoördinator en orthopedagoog. Samen met hen wordt het gedrag geanalyseerd, getraind en nieuw gedrag geleerd om vervolgens terug te kunnen keren naar de eigen klas. Ook het team en eventueel externe ketenpartners worden hierbij betrokken. Bij de terugplaatsing van leerlingen vindt nazorg plaats vanuit Intern Ondersteunings Team (IOT). Bij iedere casus is maatwerk het uitgangspunt.

Doelgroep:
• Leerlingen die (tijdelijk) niet kunnen functioneren binnen de les (dit kan bij 1 of meerdere vakken het geval zijn);
• Leerlingen met ondersteuning behoefte op niveau 3;
• Leerlingen met een blokdag/dagen;
• Leerlingen die moeite hebben met emotieregulatie ruimte geven tot ontlading van hun emoties. Kortdurend en alleen via inzet van een time-outkaart;
• Leerlingen die tijdelijk uit de les worden verwijderd. Altijd gericht op het herstellen van het contact met de betreffende docent en het oplossen van het conflict;
• Leerlingen die zich om 8.00 uur dienen te melden i.v.m. verzuim/te laat komen;

De interne rebound bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Iedere leerling krijgt zijn eigen lesstof mee vanuit het leerjaarteam. Duidelijk moet zijn aan welke lesstof ze kunnen werken zodat ze goed kunnen leren en hun toetsen op tijd kunnen maken. De vakdocent blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de planners, leerstof, toetsen en verdere verwerking. De mentor blijft eerste contactpersoon richting ouders.

De onderwijsassistent houdt zich onder andere bezig met:
• Het geven van uitleg en instructie aan de leerlingen op basis van vooraf aangereikte lesmethodes;
• Het begeleiden van en actief toezicht houden op leerlingen tijdens zelfstandig werken;
• Registratie en signalering van het verzuim (ongeoorloofd verzuim, ziekteverzuim);    
• Invoeren van leerlinggegevens in Magister;
• Registreren van extra facilitering in Magister;
• Afwikkeling en registratie gele kaarten, time-outkaart en ongeoorloofd verzuim. Dit rapporteren aan coördinatoren, zorgcoördinator en schoolleiding.
• Uitvoering en organisatie schoolboeken;
• Administratieve handelingen t.b.v. schoolleiding en (zorg)coördinatoren;
• Ondersteuning voorbereiding proefwerkweek;
• Eventueel extra surveilleren (indien er geen leerlingen in de opvang zitten);
• Regelmatig afstemming met de (zorg)coördinator en orthopedagoog;
• Het dagelijks systematisch bijhouden van de vorderingen en afspraken per leerling.

Functie-eisen:
Om deze functie goed te vervullen is een relevante opleiding dan wel ervaring (MBO-niveau) vereist.
• De kandidaat moet de missie en visie van de school onderschrijven.
• In verband met de doelgroep moet de onderwijsassistent stevig in zijn/haar schoenen staan en kunnen functioneren binnen een klein team.
• Ervaring in het werken met deze leerlingen is een pré.
• Georganiseerd en accuraat kunnen werken.
• De onderwijsassistent dient te beschikken over goede pedagogische kwaliteiten, beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en een flexibele inslag.
• Daarnaast is zelfstandigheid en een gezonde dosis humor onmisbaar. Technisch- en creatief inzicht is wenselijk.
• Beschikbaar zijn op 5 werkdagen.
• Kandidaten met de opleiding Maatschappelijke zorg Niveau 4 en/of SPW-ervaring kunnen op de vacature reageren.

Denkt u dat u de geschikte kandidaat bent voor deze vacature? Reageer dan uiterlijk 6 januari 2019 via https://vacatures.omo.nl. Omdat we alle sollicitaties graag via dezelfde weg willen ontvangen, willen wij u vragen om uitsluitend via de link op de website van OMO te solliciteren op deze vacature.

 

actueel boxmeer
actueel gennep
Elzendaalcollege BoxmeerElzendaalcollege